Consultant Machine Richtlijn

Functie Consultant Machine Richtlijn
Bedrijf Strukton
Periode September 2014 – September 2014 (1 maand) Omg. Utrecht, Nederland

Review van het gevolgde proces omtrent de CE-markering en specifiek de Machine Richtlijn van het project Meppelerdiep.
Aandachtspunten hierbij waren de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en het ontwerp met betrekking tot de Machine Richtlijn.